بطور كلی تشخیص در موارد خفیف مشكل است

افسردگی:
افسردگی ممكن است سبب ایجاد صورتی بدون حالت.. اختلال در تنظیم صدا و كاهش فعالیتهای ارادی شود و بدین ترتیب
ممكن است شبیه پاركینسونیسم به نظر برسد. به علاوه این دو بیماری اغلب دربیماری واحد بطور همزمان وجود دارند. یك دوره درمان با داروهای ضد افسردگی در مواردی كه تشخیص به سبب عدم وجود دیگر نشانه های نورو لوزیك پاركینسونیسم
نامشخص است مفید خواهد بود.

لرزه خوش خیم اولیه ارثی
پائین بودن سن شروع.. وجود سابقه خانوادگی لرزه.. كاهش لرزه در نتیجه مصرف الكل و عدم وجود دیگر نشانه های نورو لوزیك در افتراق این بیماری ازپاركینسونیسم موثر است. بعلاوه لرزه اولیه عمدتا سر را درگیر می سازد( و سبب لرزش عمودی
یا افقی سر میشود) اما پاركینسونیسم بطور معمول به جای سر.. صورت و لب ها را درگیر می سازد.

بیماری جسم لوی منتشر:
اختلالی است كه خصو صیات آن اخیرا مشخص گشته است. بیماری عمدتا در سنین 80-60 سالگی بروز مینماید و به صورت
سندرم زوال عقلی و توهمی سریعا پیشرونده به همراه علائم حركتی خارج هرمی بیماری پاركینسون تظاهر می یابد. میو كلونوس
نیز ممكن است مشاهده شود. پاسخ به لوادوپا نسبی است اما بیماران به عوارض پاركینسونی داروهای نرولپتیك و نیز به عوارض
داروهای ضد پاركینسونی بسیار حساس می باشند.

بیماری ویلسون
ممكن است سبب پیدایش سندرم پاركینسونیسم شود اما دیگر انواع حركت غیر طبیعی نیز معمولا وجود دارند. بعلاوه سن پایین شروع و وجود حلقه های كیزر فلچر و نیز وجود اختلال مس سرم و ادرارسرولوپلاسمین سرم امكان افتراق بیماری ویلسون از بیماری پاركینسونیسم را فراهم می سازد.

بیماری هانتینگتون
در مواردی كه با رزیدیته و آكینزی تظاهر می یابد ممكن است با بیماری پاركینسون اشتباه شود اما وجود سابقه خانوادگی بیماری
هانتینكتون یا زوال عقلی هراه آن در صورت وجود.. تشخیص صحیح را مشخص می سازد كه با بررسی های زنتیك تایید میشود.


سندرم شای دراگر
بیماری دزنراتیوی است كه با تظاهرات پاركینسونیسم... نارسائی اوتونوم.. و در نتیجه افت فشار خون وضعیتی.. عدم تعریق..اختلال اسفنكتری.. ناتوانی جنسی.. و نشانه های درگیری وسیع تر نرولوزیك.. مثل نشانه های هرمی یا نرون های حركتی تحتانی و در برخی موارد مخچه ای .. مشخص میشود. درمانی جهت اختلالات حركتی وجود ندارد اما افت فشار خون وضعیتی را میتوان با مصرف نمك به همراه غذا .. فلودروكورتیزون به میزان 1-1/0 میلی گرم در روز.. میدودرین( یك آگونیسن آلفا) به میزان 10 میلیگرم سه بار در روز.. پوشیدن جوراب های الاستیكی كه تا كمر بالا می آیند و خوابیدن در حالی كه سر بالاتر از پاها قرار گرفته است درمان نمود.

دزنراسیون استریاتونیگرال
اختلالی نادر است كه سبب از بین رفتن نرون ها در پوتامن.. گلوبوس پالیدوس و هسته دم دار می شود و با برادی كینزی و رزیدیته تظاهر می یابد. داروهای ضد پاركینسونی معمولا موثر نیستند. دزنراسیون استریاتونیگرال ممكن است با دزنراسیون
اولیووپنتوسربلار همراه باشد كه در این موارد از عنوان آتروفی سیستم های متعدد multiple system atrophy یا سندرم
شای دراگر استفاده میشود.

فلج فوق هسته ای پیشرونده
اختلالی است كه ممكن است سبب برادی كینزی و رزیدیته شود اما علائم مشخصه آن عدم تعادل زودرس و افتادن.. اختلال حركات ارادی چشم ها(بخصوص نگاه عمودی)..زوال عقلی فرونتوتپورال.. فلج بولبار كاذب..اختلال تكلم و دیستونی محوری است.این بیماری كه به داروهای ضد پاركینسونی پاسخ اندكی میدهد یا اصولا پاسخ نمیدهد

دزنراسیون كورتكس- هسته ای قائده ای
بصورت اختلال عمل كورتكس و هسته های قاعده ای است. رزیدیته.. برادی كینزی.. لرزه.. اختلالات وضعیتی..و دیستونی همراه با علائم دیگری مانند اختلال حس كورتیكال.. آپراكسی..میوكلونوسرفلكسی موضعی.. زوال عقلی یا آفازی ایجاد میشود. علائم اغلب بارزا غیرقرینه هستند. درمان با داروهای ضدپاركینسونی معمولا بی اثر است اما برخی بیماران به سینمت پاسخ میدهند.

بیماری كروتز فلد جاكوب
ممكن است سبب بروز علائم پاركینسونیسم شود.. اما زوال عقلی معمولا وجود دارد و پرش های میوكلونیك شایع بوده.. در برخی موارد آتاكسی بارز است. نشانه های هرمی و اختلالات بینائی ممكن است یافت شوند و یافته های EEG بصورت دیس شارزهای دوره ای معمولا مشخصه این بیماری است

هیدوروسفالی با فشارطبیعی
سبب اختلال راه رفتن میشود كه به اشتباه به پاركینسونیسم نسبت داده میشوند..... و بی اختیاری ادراری و زوال عقلی میشود.
CT اسكن نشان دهنده اتساع بطنی مغز بدون آتروفی كورتكس است. این اختلال ممكن است به دنبال ضربه به سر.. خونریزی مغزی یا مننگوانسفالیت ایجاد شود .. اما علت آن در اغلب موارد نامشخص است.ایجاد شانت بوسیله جراحی جهت رد انسداد مسیر

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic