تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - عكسبرداری PET
نوع مطلب: آفازی ،

آیا تا به حال در مورد روش تصویر برداری با گسیل پوزیترون یا به اختصار انگلیسی (PET) را شنیده اید.


دستگاه تصویربرداری پوزیترون متشکل از هزاران دتکتور حساس به اشعه گاما هست که به صورت استوانه حول یک محور قرار گرفته است. و هنگام تصویربرداری هدف تصویربرداری در محور قرار می گیرد.

 

هنگام نابودی پوزیترون در هدف(عامل پوزیترون زا به بدن مریض تزریق شده است) دو پرتو گاما با انرژی ۵۱۱ کیلوالکترون ولت در راستای هم و با زاویه ۱۸۰ درجه منتشر می شود. حال اگر منبع پویترون دقیقا در روی محور قرار گیرد زمان رسیدن به دتکتورها که در دو جهت مخالف قرار دارد مساوی است و مبدا نشر پوزیترون مرکز تشخیص داده می شود. به هر اگر اندکی از مرکز فاصله گیرد. فاصله مبدا نشر از دو طرف یکی نخواهد بود و زمان رسیدن دو پرتو با مبدا یکسان یکی نخواهد بود و دتکتورها بااستفاده از اختلاف زمانی دو پرتو تصویر سه بعدی از تمامی مبدا پرتوها ایجاد می کند.

به هر حال چون نحوه توزیع رادیوداروها در بدن در بافتها متفاوت است تصویر سه بعدی ایجاد شده نشان دهنده نحوه توزیع رادیودارو در بدن است.

و نحوه توزیع و تصمیم گیری های بیولوژیکی به ساختار شیمیایی رادیودارو ارتباط دارد.در این روش یک ماده رادیواکتیو پوزیترون زا به بدن انسان تزریق می گردد و نحوه پخش ماده با تصویر برداری بررسی می گردد.

اما موادی که پوزیترون زا هستند در هسته انها ژروتون اضافی وجود دارد که باعث ناپایداری هسته اتم به واسطه دافعه ایجاد شدن بین بارهای مثبت که اندکی از حالت معمولی زیادتر شده است می گردد. به همین دلیل در داخل هسته یک پروتون تبدیل به نوترون می شود و بار پروتون به صورت امواج یا ذره بدون وزن اما با بار مثبت پوزیترون از هسته خارج می شود.

در صورت وجود عارضه در بافت های استخوانی می توان با تصویر برداری PETمحل دقیق عارضه و چگونگی آن مشخص کرد.

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان