تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - Basal ganglia و لکنت
نوع مطلب: لکنت ،

Basal ganglia بزرگترین ساختار زیرقشری در پیشانی مغز انسان است که موقعیت کلیدی در رفتارهای حرکتی ، عواطف و شناخت دارند.

Seeman  پیشنهاد کرد که لکنت در نتیجه اختلال در عملکرد basal ganglia می باشد.

کنترل زمانی و حرکتی ، آسیب ، تصاویر مغزی ، دوپامین ، تاثیرات عاطفی و تغییرات رشد basal ganglia در بین لکنتی ها و افراد پارکینسونی و دیستونی مشابه می باشد.    

از مطالعه ها می توان دریافت که هسته بدعملکردی در لکنت آسیب توانایی basal ganglia درصدور زمان بندی  فرمان های حرکتی است که تغییرات رشدی در حجم گیرنده های دوپامین در putamen ممکن است الگوهای شروع و بهبودی در لکنت دوران کودکی را توضیح دهد. و اینکه لکنت احتمالا یک اختلال چندگانه با زیرمجموعه هایی است که پاسخ های متفاوتی را در انواع سیستم های دوپامینرژیک نشان می دهد.
ساختارهای خارجی basal ganglia  قطعه ی ابتدایی از توالی  حرکات را آغاز می کنند و سپس basal ganglia  زمان بندی فرمان های حرکتی را برای آغاز قطعه های بعدی فراهم می کند، که این عمل می تواند تکرار قسمت ابتدایی صدا یا هجای کلمه را توضیح دهد.
 مطالعه ی دیگری که شامل آنالیز 5 فرد مبتلا به لکنت نوروژنیک به دنبال آسیب basal ganglia  است  ویژگی های گفتاری لکنت نوروژنیک را نشان داد که شامل:
1) تکرار هجا و بخشی از کلمه ، قفل
2)میزان لکنت در تکالیف خواندن و عملکردهای اکتشافی در بالاترین سطح ممکن و در تکالیف تکرار کمترین میزان بود.
3) میزان لکنت در قسمت های ابتدایی بیشترین میزان و در قسمت میانی به میزان کمتری بود. و اینکه لکنت در قسمت آخر کلمه به هیچ وجه روی نمی دهد.
4)همه ی بیماران تاثیرات مثبت تطابق را نشان دادند.
نویسندگان این مقاله بیان می کنند که با استفاده از اطلاعات بدست آمده می توان افراد لکنتی بدون آفازی را از افراد لکنتی با آفازی متمایز نمود.  
که بطور کلی ویژگی های افراد لکنتی بدون آفازی شامل : فراوان بودن قفل ها ، تاثیرات تطابق بسیار بالا ، لکنت در موقعیت آخر روی نمی دهد و اینکه لکنت متغیر است و در یک موقعیت خاص روی نمی دهد.
نهیه کننده : احسان شکاری -دانشجوی کارشناسی ارشد از اصفهان

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان