تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - تغذیه درکودکان فلج مغزی

درغذا خوردن ونوشیدن باید به موارد زیر توجه کرد:
1-بسیاری از اصول وضعیت دادن را باید برای تغذیه کودک به کاربرد.باید وضعیت نشسته خوبی را برای فرد با یا بدون وسیله کمکی به کاربرد .سر را کمی به جلو خم کرده چرا که سر را که به طرف عقب رفته باشد،بستن لب ها و بلعیدن غذا را مشکل می کند.این وضعیت خمیده در گردن به کاهش رفلکس بستن نا بهنجار دهان کمک می کند.
2-به دلیل اینکه کودک به غذا ومسیر حمل غذا توجه دارد،بهتر است ظرف غذا در جلو کودک وغذا دروسط قرارگیرد.همچنین مسیر غذا طور باشد که حرکت های نا بهنجار را تشویق نکند ودر عین حال موضوع تقارن در کودک تشویق شود .
3-باید کودک را تشویق کرد که برای گرفتن غذا از قاشق به طرف جلو آمده و لب ها را کاملاًدراطراف قاشق ببندد.
4-جویدن موثر تنها موقعی به وجود می آید  که لب ها کاملاً بسته باشند.برای بستن لب ها اگر لازم باشد ،می توان با قرار دادن انگشت زیر لب پایینی وفشار دادن آن به طرف بالا به کودک کمک کرد. 

5-طرزجویدن،غذا می بایست بین داندان ها باشد .برای کودکان که مشکل در حرکت دادن غذا دردهان دارند ،والدین می توانند لقمه را بین دندان ها قرار دهند(تجربه ها نشان داده اند که کودکان معمولاًیک طرف دهان را برای جویدن ترجیح می دهند).
6-خوردن درجلوی آیینه به کودک کمک میکند تا مراقب بسته بودن لب ها بوده جویدن را دنبال کند .
7-برای جلوگیری از لغذیدن بشقاب یا کاسه ،از صفحه های غیر لغزنده یا بادکش دار باید استفاده کرد .
برای کودکان که مشکل در قرار دادن غذا در قاشق دارند ،می توان از بشقاب هایی که یک طرف آن بلند تر از طرف دیگر است استفاده کرد .برای کودکانی که کند غذا می خورند می توان از بشقاب های گود استفاده کرد (تا غذا دیرتر سرد شود )می توان از بشقاب های سنگین برای ثبات بیشتر استفاده کرد .
8-بعضی مواقع لازم است که قاشق وچنگال را برای کودک تطبیق داد برای مثال:
بهتر است کودکانی که قدرت عضلانی کمی دارند ،از قاشق وچنگال های  سبک استفاده کنند .
اندازه قاشق چنگال را می توان بسته به نیاز کودک تغییر داد.مثلاًدسته بلند قاشق میتواند به کودکی که دارای محدودیت حرکتی است کمک کند .
قاشق کم عمق می تواند به کودکی که در گرفتن غذا از قاشق مشکل دارد ،کمک کند.
9-در صورتی که در هنگام نوشیدن دچار اشکال شده ونمی تواند سر خود را عقب ببرد ،میتوان از لیوان های لبه دار وزاویه دار حتی قوری استفاده کرد .
-از طرفی دیگر مشکلهای زیادی در تغذیه کودکان فلج مغزی  ممکن است به این صورت نمایان شود که فک به طور ناگهانی با نیرو یا با یک انحراف شدید باز شود ونوع تنفس دهان وتقلا واسترس به تشدید موجب تشدید وضعیت می شود  .همچنین حساسیت بیش از حد دهان ،تماس دندان ها با هم ،تماس لثه ها ودندان ها با اسباب بازی ،غذا و....میتواند منجر به باز شدن دهان گردد.عفونت وپوسیدگی دندان ها و لثه ها نیز ممکن است مشکل هایی را در تغذیه به وجود آورد ،به طور که فرد برای فرار از درد دهان ودندان ،دهان خود را باز نگهدارد .
بررسی ودرمان به موقع این مشکل ها را می تواند تا حدزیادی از بروز مسایل بعدی جلوگیری کرده وبه حل مشکل های تغذیه ای کمک کند.

 

 

گرد آوری :بهنود اسدی کارشناس کاردرمانی asadi@iranrehab.ir

منبع:نشریه تغذیه وتربیت استثنائی مرجان مدنی

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی