تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - تشخیص افتراقی آپراکسی گفتار

تفاوت ناحیه ضایعه ، مکانیزم های زیر بنایی ، مشخصات گفتاری و مشکلات همراه در کنش پریشی گفتار ، گفتار فلجی و پارافازی های واجی

پارافازی واجی

کنش پریشی گفتار

گفتار فلجی

 

یکطرفه ، قشر خلفی گیجگاهی (منطقه ورنیکه )و با آهیانه

یکطرفه ، قشر قدامی مغز (منطقه بروکا )

دو طرفه ، زیر قشری

محل و ناحیه ضایعه

یک نقص انتخابی/اصلاحی واجی همراه با آشفتگی زبانی

آسیب به برنامه ریزی حرکات ارادی گفتار

اختلال و آشفتگی اجرایی حرکات گفتاری به علت آسیب به سیستم اعصاب حرکتی فوقانی و تحتانی

مکانیزم های زیر بنایی

خطاها به صورت جابجایی واجی است . جابجایی ها در همه مختصات بوده و از واج هدف دور است ، الگوهای نواختی گفتار به هنجار است.

خطاها بیشتر به صورت جابجایی واجی درک می شوند . نواخت آسیب دیده است و مشکلاتی در شروع گفتار وجود دارد.

خطاهای تولیدی اکثرا از نوع خرابگویی ، اختلال و آشفتگی در تنفس ، تشدید آواسازی و نواخت

گفتار و مختصات مرتبط

عدم ضایعه حرکتی یا ضایعه خفیف حرکتی ضایعه زبانی (زبان پریشی ورنیکه یا انتقالی)، نقص هایی در زمینه.

فلجی نیمه راست بدن ، ضعف صورتی مرکزی راست . ضایعه زبانی (زبان پریشی بروکا)، آگاهی از خطا ،

 نا امیدی

ضایعه به عضلات غیر گفتاری (ضعف و فلجی )، ممکن ات ابریزش و اختلال در بلع وجود داشته باشد.

مشکلات و ضایعات همراه

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان