تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - نحوه آموزش واج /ق/

۱- از کودک می خواهیم دهانش را کاملا باز کند سپس واج ق را در ترکیب با یک واکه پسین تولید نماید. باز کردن کامل دهان به دلیل آن که فاصله زبان و کام را افزایش می دهد تولید واج گ را دشوار می کند و کودک به ناچار از مناطق خلفی تر زبان استفاده می کند. پس از اصلاح واج در این موقعیت به تدریج تولید واج را به کلمات معنادار و عبارات می بریم.

۲- الگوی تولید ق را از حالت انفجاری به سایشی تبدیل می کنیم (صدای غ) و سپس این صدای سایشی را به صورت کشیده تولید نموده و تحریک شنیداری می دهیم. با توجه به این که صدای گ انسدادی است قابل کشش نیست لذا امکان جایگزین کردن گ به جای ق از بین می رود.

۳- هم زمان با ارائه تحریک شنیداری با آبسلانگ مانع حرکت بخش میانی زبان کودک می شویم و از کودک می خواهیم الگوی درمانگر را تقلید کند.

۴- استفاده از سایر روشها: غرغره کردن آب ـ استفاده از بافتهایی که کودک از واج ق به درستی استفاده می کند ـ استفاده از صدای خ و تبدیل تدریجی آن به ق از طریق حذف سایش و افزایش واکداری ـ تحریک خلف زبان با روش تقلید الگوی خاراندن گلو و ....

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی