تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - بررسی اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان طبیعی 36-18 ماهه فارسی زبان

 
فراگیری واژگان یک مؤلفه پیچیده و اصلی از رشد زبانی کودک در مراحل اولیه زبان آموزی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان 36-18 ماهه طبیعی بود تا از طریق نتایج آن اطلاعاتی در مورد معیارهای اولیه رشد خزانه واژگان بیانی به دست آید.

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان