تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - لکنت خودرا با SSMP مدیریت کنید!!

SSMP برنامه ی مدیریتی موفق برای افراد لکنتی است که برای جوانان و بزرگسالان دارای لکنت ثانویه طراحی شده است.برنامه ی SSMP درمدارس، دانشگاه ها،کلینیک های گفتاردرمانی و شنوایی سنجی،بیمارستان ها و توسط متخصصین رشته ی گفتار درمانی که گواهینامه ی آسیب شناسی گفتاروزبان از ASHA دارند در حال اجرا است. در این طرح هرگز قول درمان قطعی به مراجعان داده نمی شود. فلسفه ی کلی طرح این است که خودتان را همان گونه که هستید بپذیرید و تا آنجا که می توانید خودتان را تغییر دهید و پیشرفت های حاصل را دریابید. فرد دارای لکنت می تواند روش مدیریت و کنترل گفتار داری لکنتش را یاد بگیرد و حتی می تواند به عنوان یک فرد دارای لکنت در هر موقعیتی بدون ترس و هیچ فشاری با خود یا شنوندگانشان ارتباط برقرار کند و به جرأت می توان گفت هدف اصلی طرح نیز همین است. چارچوب اصلی طرح با مبحث تشخیص آغاز می شود.   SSMP ،تشخیص را در یک پروسه ی 6 مرحله ای تشریح می کند.

1ـ به دست آوردن نمای کلی از مشکلات فرد

2ـ کشف برخی از جنبه های لکنت

3ـ تعیین اینکه آیا SSMP برای او مفید است یا خیر؟

4ـ جلب اطمینان  و اعتماد مراجع به درمانگر

5ـ اطمینان دادن به فرد لکنتی که او می تواند لکنت خود را کنترل کند

6ـ خلاصه کردن هدف های درمان قسمت از فاز1 درمان صرف مطالعه ی غیر عمقی و ارزیابی مشکلات و علایم فرد لکنتی می شود. این کار به وسیله ی پرسشنامه لکنت،مقیاس طرز تلقی برای افراد دارای لکنت،لیست (آنجه من در درمان لکنت انجام می دهم) ،حسابرسی،کار با آینه،روش درمانی انجماد،لیست موقعیت ها و کلمات ترس آور،ارایه سخنرانی درباره ی (لکنتی بودن برای من چگونه است) ،انجام می شود.

در مرحله ی تشخیص، درمانگر قابل اعتماد بودن،شایستگی و صلاحیتش را نشان می دهد و در سراسر آزمون فرد لکنتی به خاطر اینکه به لکنتش اجازه ی بروز می دهد تشویق می شود و درمانگر از او می خواهد از لکنت کردن اجتناب نکند و لکنتش را هر چه بیشتر بروز دهد. در این مرحله به همدلی با مراجع تأکید می شود.

در طول آزمون 20ـ10 دقیقه صدای او را ظبط می کنیم و در پایان مصاحبه موارد ظبط شده را به عقب برمی گردانیم و تعدادی از علایم لکنت که در گفتار او ظاهر شده است را می یابیم.

مصاحبه با گفتن نام،آدرس،شماره تلفن شروع می شود و بعد از آن از مراجع می خواهیم بند اول و دوم از کتابی را بخواند. قسمت بعدی مصاحبه گفتاری و صحبت با مراجع درباره ی تاریخچه ی مشکل ،تاریخچه ی دیگر اقدامات درمانی،طول مدت درمان و نتایج حاصل است.

 

طول و تعداد جلسات:

جلسات برای 5/1تا 2 الی 3 ساعت طراحی شده اند. یک درمان کامل باید حداقل با 2 جلسه در هفته یا نصف زمان دو جلسه به صورت 4 مرتبه در هفته تشکیل شود.

تکالیف:

تکالیف ارایه شده در این طرح 5 ویژگی دارند:

1ـ معنا دار بودن و آموزنده بودن تکالیف. 2ـ ویژه بودن تکالیف (چقدر؟ چگونه؟). 3ـ قابل گزارش بودن نتایج تکالیف. 4ـ قابل بازبینی بودن تکالیف. 5ـ تکالیف باید معقول و منطقی باشند.

مواد و ابزار مورد نیاز:

1ـ قابلیت ضبط ویدیویی. 2ـ یک نوار ویدیویی برای هر فرد به صورت مجزا. 3ـ دستگاه ضبط صوت. 4ـ آینه ی بزرگ. 5ـ تلفن. 6ـ دستگاه چاپ برای چاپ کردن برنامه ها. 7ـ دستگاه پخش CD. 8ـ دفتر چه

بعد از این مراحل طرح SSMP با تشریح جلسات درمانی ادامه می یابد:این برنامه دارای 5 جلسه ی کلی است. اهداف هر جلسه،ابزار مورد نیاز،برنامه ها و روند کار متفاوت است.

در این طرح با مقیاس طرز تلقی برای افراد لکنتی آشنا می شویم. این مقیاس شامل 2 بخش است و هر بخش 20 جمله دارد. در بخش 1 این جملات مربوط به مشکلاتی هستند که افراد لکنتی دارند و فرد لکنتی باید به هر جمله نسبت به خودش از 1تا3 نمره بدهد و جملات مربوط به بخش دوم هم شامل مواردی از مشکلات فرد لکنتی است که در بین افراد مختلف متفاوت است و از مراجع خواسته می شود درباره ی موافق یا مخالف بودن با آنها از 1 تا 3 به خود نمره دهد.

از ملزومات این طرح پرکردن فرم پرسشنامه ی لکنت است که این کار برای شناخت بهتر لکنت خودش است. از نظرSSMP درمان لکنت ثانویه دارای 4 گام است:

قدم اول: کارروی طرز تلقی فرد دارای لکنت

قدم دوم:به کار بردن حقه هایی برای آغاز صحبت

قدم سوم:رهایی از قفل ها بدون فشار

قدم چهارم:جایگزینی یک روش آسان و جدید لکنت کردن

در ادامه ی طرح،به آموزش تمامی چشمی، تبلیغ کردن و نحوه ی نوشتن گزارش از تکالیف و موقعیت هایی که مراجع با آن مواجه می شود،پرداخته شده است.

در پایان هر جلسه هم تکالیف لازم برای اجرا،متناسب با تمرینات صورت گرفته در جلسه ی درمانی ارایه می شود.

هر جلسه درمان با خواندن یک شعار آغاز می شودو از مراجع خواسته می شود که سعار و جلسه را در قالب پوستر هایی به دیوار محل سکونتش نصب کند و همیشه آنها را بخواند. با پیش رفتن جلسات درمانی درمانگر نحوه ی حساب کردن قفل ها را به مراجع آموزش می دهد. این کار به ایجاد یک فیدبک مؤثر برای فرد لکنتی کمک می کند. طی این برنامه جلسات درمانی به تدریج از سطح مکالمه ی رو در رو به مکالمات تلفنی و از اتاق درمان به محیط های بیرون از کلینیک منتقل می شود.

فراموش نکنید طرح SSMP یک برنامه ی عملی است. در تجزیه و تحلیل این برنامه به این نتیجه می رسیم که فرد لکنتی تنها کسی است که می تواند بیاموزد،چگونه به طور موفق لکنت خود را مدیریت کند و درمانگر فقط نقش راهنما،هدایت کننده،سرپرست،حامی و مشوق است. افراد شرکت کننده در این طرح کسانی هستد که معمولأ همه ی روش های درمانی را امتحان کرده اند ولی در کل تغییراتی که بعد از اجرای برنامه ی این طرح که در افراد لکنتی ایجاد شده شگفت انگیز است و ایبن تغییرات باعث باروری زندگی شان شده است.

برنامه ی مدیریتی موفق برای افراد دارای لکنت به عنوان کوتاه ترین برنامه ی درمانی موجود در اولین کنگره ی جهانی که از طرف سازمان روان گویی بین المللی در مونیخ آلمان در سال 1994 برگزار گردید،انتخاب شد.

 

نویسنده :مرضیه کریمی دانشجوی آسیب شناسی گفتاروزبان.نشریه ی آوا(سال اول ،شماره ی سوم ،صفحه ی 25)

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی