تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - رفلکسهای اولیه کودکان

بازتابهای اولیه، بازتابهایی ناشی از فعالیت دستگاه عصبی مرکزی است که در نوزدان طبیعی در پاسخ به محرکهای خاصی ظاهر می شوند اما در بزرگسالانی که از نظر عصب شناسی سالم هستند در پاسخ به محرک های خاص ظاهر نمی شوند.

حضور بازتابهای اولیه، در رشد طبیعی ضروری می باشد. در رشد طبیعی رفلکسها، سطوح بازتاب اولیه یعنی نخاع (Spinal) و ساقه مغز (Brain stem) به مرور از بین رفته و جای خود را به بازتابهای سطوح بالاتر می دهند. همزمان با تغییرات بازتاب، حرکات غیرارادی تبدیل به حرکات ارادی می شود.

در ادامه مطلب بخوانید:

مهمترین بازتابهای اولیه

اگر بازتابهای اولیه باقی بمانند چه اتفاقی می افتد؟
مهمترین بازتابهای اولیه:

1- بازتاب غیرقرینه ا ی تونیک گردن(Asymmetric Tonic Neck Reflex)

2- بازتاب قرینه ای تونیک گردن (Symmetrical Tonic Neck Reflex)

3- بازتاب گالانت (Galant Reflex)

4- بازتاب تونیک لابیرنتی (Tonic Labyrinthine Reflex)

5- بازتاب مورو (Moro Reflex)اگر بازتابهای اولیه باقی بمانند چه اتفاقی می افتد؟

بازتابهای اولیه باید هنگام تولد بطورکامل ظاهر شوند و طی 6ماه تا یکسال پس از تولد، توسط مراکز عالی تر مغز مهار می شوند و عدم بازداری آنها می تواند باعث اختلال در رشد مهارتهای پیچیده شود. در صورت تداوم بازتابهای اولیه مشکلات زیر ایجاد می شود:

1- مشکلات حرکتی و جسمی و به تبع آن مشکلات در یادگیری مهارتهای تحصیلی و مدرسه ای ایجاد می شود.

2- کودک روشهای مقابله ای هنگام حضور بازتابهای اولیه بکار می گیرد مثل: گوشه گیری، پرهیز از یادگیری و ورزش، نشستن و خوردن به شیوه ی غیرمعمول، گرفتن مداد با شیوه ای غیرمعمول و نوشتن در گوشه های صفحه

3- قسمتهایی از مغز که برای یادگیری و اجتماعی شدن در بزرگسالی لازم است نمی توانند بطور کامل بالغ شوند که این امر سبب مشکلاتی در این حوزه از زندگی کودکان می شود.در مطالب بعدی رفلکسهای فوق بررسی شده و راهکارهای مقابله با آن بیان می‌شود.برگرفته از: مقاله "باقی ماندن بازتاب های اولیه مشکلات حرکتی و یادگیری ناشی از آن در کودکان" نوشته آسیه اخواست و آزاده ریاحی با اندکی تغییر

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان