تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - بازتاب گالانت (Galant Reflex)

کودک در وضعیت دمر قرار داده می شود. با انگشت سبابه، کناره ی تنه را در ناحیه کمری تحریک می کنیم. تنه به سمت طرف تحریک خم می شود. این بازتاب حدود 3-2ماهگی از بین می رود.

تشخیص و مهاربازتاب در ادامه مطلب ...

تشخیص:

1- وول می خورد و ناآرام است.

2- با فشار روی پوست این بازتاب تحریک می شود و غالبا از کمربند و لباسهای سفت خوششان نمی آید.

3- توجه و هماهنگی ضعیف دارند.

4- گاهی بی اختیاری ادرار در آنها دیده می شود.

5- ممکن است دچار خمیدگی ستون مهره ها شود.مهار بازتاب:

1- تمرینات گرفتن اشیا در وضعیت خوابیده به شکم

2- تسهیل مراحل رشدی حرکتی

3- تسهیل بازتاب های تعادلی ـ حفاظتیچ

4- ماساژ ماهیچه های ستون مهره ها برای حفظ وضعیت درست و جلوگیری از کژپشتی (اسکلیوز)

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی