تبلیغات
کاملترین بانک مقالات فارسی آسیب شناسی گفتار و زبان - بازتاب قرینه ای تونیک گردن (Symmetrical Tonic Neck Reflex)

به دو شکل زیر می توان این رفلکس را بررسی نمود:

الف) کودک در وضعیت چهاردست و پا روی زانو قرار گرفته و سر او را به سمت پایین خم می کنیم. اندامهای فوقانی خم و اندام تحتانی صاف می شوند.

ب) کودک را در وضعیت چهاردست و پا روی زانوی خود قرار می دهیم، سر او را بالا می آوریم، اندامهای فوقانی صاف و اندامهای تحتانی خم می شود.

این بازتاب در 6-4ماهگی از بین می رود، هرچند که در برخی منابع 12-8ماهگی ذکر شده است.

تشخیص:

1- به شیوه ی غیرمعمول می نشینید و پاهایش را به دور پایه های صندلی گره میزند. برروی میز برای نوشتن یا خواندن دراز می کشد.

2- در رونویسی از روی تخته مشکل دارد و آخرین نفری است که از روی نوشته ها می نویسد. هنگام رونویسی اشتباهات زیادی دارد.

3- هنگام غذا خوردن دچار تنش می شود. با انگشت غذا خورده و از قاشق و چنگال استفاده نمی کند و زمانیکه خانواده سفره را ترک می کند همه غذاها را دور و بر خود پخش می کند.

4- بین قسمتهای فوقانی و تحتانی بدن هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد مثلا برای شنا دچار مشکل می شود.

5- هنگامی که روی نیمکت یا میز می نشیند به خم شدن یا کج شدن گرایش دارد.

6- عضلات دارای قوام نیستند.مهار بازتاب:

1- راه رفتن روی دستها

2- تحریکات سیستم دهلیزی مغز برای حفظ تعادل

3- تحریک واکنش های سطوح بالاتر

4- تعلیق (Inversion) : کودک را از ناحیه پاها گرفته و آویزان می کنیم.

5- انجام فعالیت با دستها در حالی که سر صاف باشد.

6- در وضعیت دمر روی آرنج ها وزن خود را تحمل کند.

7- در وضعیت دمر روی دستها وزنش را تحمل کند.

8- واکنش های تعادلی

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان