تثبیت لکنت آزاد در گفتار روایتی

بازبینی:

● رویکرد گفتار کشیده که در کودکان مدرسه رو از سطح گفتار محاوره شروع میشود؛ باید در اولین فرصت به سطح گفتا ر روایتی تغییر کند. در سطح گفتار روایتی، درمانگر داستانی را برا ی کودک می گوید و از او می خواهد که آن را با سیلاب های کشیده شده باز گو کند.

●در مانگر داستانهایی را انتخاب می کند که برا ی کودک مناسب باشد.مخصوصا داستانهایی از پایه کلاسی کودک مناسب هستند.می توان از کودک خواست تا کتاب داستانی را که در خانه یا در کلاس درس می خواند، بیاورد.در همه موارد باید داستانهایی که انتخاب می شوند مرتبط با زمینه اخلاقی- فرهنگی کودک باشند.با این وجود، داستانهای جهانی مخصوصا ممکن است برای کودکان مختلفی مناسب باشد.

در این سطح از آموزش، الگو دهی مکرر سیلابهای کشیده، ضرورتی ندارد؛ اما در مانگر ممکن است سرعت گفتارش را هنگام روایت داستان برا ی کودک کم کند.تجارب بالینی نشان می دهد که روایت کردن با سرعت کم و به حالت شمرده شمرده باعث می شود تا هنگامی که کودک شروع به روایت کردن داستان برای درمانگر می کند، گفتارش سرعت کند تری داشته باشد.درمانگرانی که با سرعت زیاد روایت می کنند، احتمالا متوجه می شوند که کنترل سرعت گفتار در کودکانی که داستانها را باز گو می کنند، سخت است.


● اگر همچنان ناروانی ادامه داشت، معمولا به این دلیل است که کودک سیلاب هارا تا حدی که ناروانی را از بین ببرد، طول نمی دهد.صرف نظر از سطح درمان، دیرش ناکافی کشیده گویی سیلابها، مهمترین دلیل بر این است که چرا ناروانی ها در این نوع از درمان، ادامه می یابند.

● تقویت کلامی به خاطر کشیده کردن گفتار و بازخورد اصلاحی برای لکنت یا کشش ناکافی هجاها می تواند همانند سطح قبلی درمان ادامه داشته باشد.اگر کودک نتوانست سطح حداقلی 98 تا 97% گفتار با لکنت آزاد را حفظ کند، درمانگر داستانهای اضافی م یگوید و کودک را مجبور می کند تا آنها را تکرار کند. درمانگر باید:

● در پایان روایت، کودک را کلامی تشویق کند.

●به هنگام سرعت خیلی زیاد یا ناروانی، کودک را متوقف کند و فیدبک اصلاحی بدهد و به کودک یادآور شود که سرعت را کم کند.

● زمان یکه کودک نسبت به هر کدام از جنبه های داستانی که بازگومی کند نا مطمئن است، عناصر داستان را یادآور شود.

وقتی که کودک در روایت هایش گفتار با لکنت آزاد را دو یا سه جلسه حفظ کرد، درمانگر می تواند اموزش را به سطح بعدی انتقال دهد که در آن ویژگی های پروزودی طبیعی، دوباره تثبیت می شوند.

پروتکل ها ی بعدی به تثبیت ویژگی های ضروری پروزدی برای گفتار نرمال کمک خواهد کرد.
درمان لکنت در کودکان سن مدرسه

2- گفتار کشیده

تثبیت گفتار طبیعی

●اثرات بلافاصله کشیده گویی سیلابها به عنوان روانی طبیعی توصیف نمی شوند. اما در اصل به آن لکنت کردن آزاد گفته می شود که اکثرا به صورت کامل لکنت کردن آزاد می شود.متاسفانه گفتار با لکنت آزاد با شیده کردن سیلابها ایجاد می شود که باعث گفتا رغیر طبیعی می شود.گفتار با لکنت آزاد از دیدگاه پذیرش اجتماعی، بسیار آرام، گاهی اوقات بسیار نرم و همیشه بسیار مونوتن است.

● کودکانی که با روش شکل دهی روانی درمان می شوند، ممکن است نسبت به صحبت کردن آرام و مونوتن در کلاس درس یا با دوستان بی تمایل باشند.آنها ممکن است از سوی شنوندگانی که متوجه نیستند چرا کودک به این کندی صحبت می کند، واکنش منفی احساس کنند.خود کودکان ممکن است فکر کنند که گفتارشان غیر قابل قبول است. آنها ممکن است به این نتیجه برسند که کنترل مداوم سرعت گفتار که برای کاهش لکنت لازم است، یک کار خسته کننده است.برخی کودکان ممکن است فکر کنند که انها می خواهند لکنت کنند و یا طبیعی حرف بزنند ؛ به جا ی اینکه با شیوه غیر طبیعی گفتار برا ی کاهش لکنت سازگار شوند.

● به دلیل اینکه مشکلات کودکان مربوط به کشیده گویی سیلابها است،ضروری است قبل از ترخیص کودک، شکل دهی گفتار طبیعی انجام شود.گفتار طبیعی، به صورت قابل توجهی با سرعتی که نزدیک سرعت معمول کودک است، یعنی سرعت قبل از درمان، جایگزین می شود.اگثر شنوندگان، میزان سرعن گفتار گوینده را به صورت کمی اندازه نم یگیرند.آنها قضاوت کلی می کنند از اینکه آیا صداهای گفتار طبیعی است یا نه؟ بنابراین در مانگران نیز می توانند طبیعی بودن گفتا ررا مورد قضاوت قرار دهند.این قضاوت فقط شامل سرعت گفتار نیست بلکه الگوها ی نواختی (تغییرات بلندی و زیر وبمی) را نیز در بر می گیرد.درمانگران مدرسه ممکن است نظرات معلمان، همسایگان و دیگران را در مرود زبیعی بودن گفتار کودک جویا شوند.اعضای خانواده همیشه در بین بهترین قاضی ها در مورد طبیعی بودن گفتار هستند.

● روانی طبیعی، اساسا در برنامه شکل دهی القا می شود.در طول این دوره از مراجع خواسته می شود که:

► به تدریج سرعت گفتار را زیاد کند.

► بلندی صدا را افزایش داده و تغییر دهد.

► در طول گفته زیرو بمی صوت را تغییر دهد.

● در جایگزینی گفتار طبیعی، درمانگر موارد زیر را انجام خواهد داد:

► مکررا، سرعت زیاد و نواخت بهبود یافته را الگو دهی کند.

► هر حرکتی را به سوی گفتار طبیعی به صورت منظم تقویت کند.

► زمانی که مراجع گفتار مونوتن و کند تری را نشان داد، راهنمای فیدبک اصلاحی بدهد.

پروتکل های بعدی برای رسیدن به این اهداف گفتار طبیعی نوشته شده اند.
برگرفته شده از کتاب درمان لکنت

   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic