تکنیک های مورد استفاده :

سرد کردن

برس کشیدن

ارتعاش

دست ورزی
این تکنیک ها موجب طبیعی شدن تن عضلانی صورت شده و با تشدید درون داد حسی به افزایش آگاهی حسی و تمایز اندام ها کمک می کند. قبل از شروع بیمار باید در وضعیت مناسبی قرار بگیرد تنه لگن باید به صورت محکم و ثابت قرار بگیرند و پاها کاملا صاف بر روی سطح زمین با یک سطح حمایتی باشند. در افرادی با ناتوانی شدید نیز که به صورت طاق باز قرار می گیرند باید به صورت کاملا راحت و حمایت شده باشند. .

ادامه مطلب   


نظرات()

درغذا خوردن ونوشیدن باید به موارد زیر توجه کرد:
1-بسیاری از اصول وضعیت دادن را باید برای تغذیه کودک به کاربرد.باید وضعیت نشسته خوبی را برای فرد با یا بدون وسیله کمکی به کاربرد .سر را کمی به جلو خم کرده چرا که سر را که به طرف عقب رفته باشد،بستن لب ها و بلعیدن غذا را مشکل می کند.این وضعیت خمیده در گردن به کاهش رفلکس بستن نا بهنجار دهان کمک می کند.
2-به دلیل اینکه کودک به غذا ومسیر حمل غذا توجه دارد،بهتر است ظرف غذا در جلو کودک وغذا دروسط قرارگیرد.همچنین مسیر غذا طور باشد که حرکت های نا بهنجار را تشویق نکند ودر عین حال موضوع تقارن در کودک تشویق شود .
3-باید کودک را تشویق کرد که برای گرفتن غذا از قاشق به طرف جلو آمده و لب ها را کاملاًدراطراف قاشق ببندد.
4-جویدن موثر تنها موقعی به وجود می آید  که لب ها کاملاً بسته باشند.برای بستن لب ها اگر لازم باشد ،می توان با قرار دادن انگشت زیر لب پایینی وفشار دادن آن به طرف بالا به کودک کمک کرد. 

ادامه مطلب   


نظرات()

در برخی از کودکان فلج مغزی به خصوص نوع اسپاستیک ممکن است تشنج نیز به نحوه های مختلف همراه عوارض دیگر بروز کند [تشنج در فلج مغزی]

علایم تشنج چیست؟

وقتی كودكی تشنج میكند ممكن است شما هریك ازاین علایم راببینید:

1_ کودك دچار اختلال هوشیاری شودیعنی اطرافیان رانشناسد متوجه زمان ومكان نباشد،به صدازدن شماپاسخ ندهد یا بیهوش روی زمین بیفتد.
2_حركاتی غیر ارادی در اعضای بدن كودك ظاهر شود این حركات ممكن است قسمتی از بدن یاتمام اعضا را درگیركند.ممكن است كودك به شدت دست وپابزند،روی زمین بیفتد،سروچشمهای كودك به یك طرف بچرخد یا اینكه فقط یك دست یا یك پای كودك دچار حركات تكان دهنده شدید شودواین حالت چند ثانیه تا چنددقیقه طول بكشد معمو لأ این حملات كمتر از ??دقیقه طول میكشد.
3_ ممكن است كودك درزمان حمله كنترل ادرار خود را از دست بدهد.
4_ گاهی كودك به صورت ناگهانی رفتاری غیر عادی نشان میدهد مثلاً بدون آنكه متوجه اطراف باشد،شروع به دویدن میكند.
5_ ممكن است كودك برای چند لحظه به نقطه ای خیره شده ودر این مدت متوجه اطراف نباشد.

ادامه مطلب   


نظرات()

رفلكسهای اولیه و وضعیتی:

رفلكسهای اولیه مرحله ضروری در رشد طبیعی رفلكس می باشند زیرا وجود این رفلكسها جهت انجام حركات پیچیده تر شبیه به گذشتن از مرحله چرخیدن به نشستن و چهار دست و پا رفتن و غیره ضروری می باشد. در رشد رفلكسی طبیعی, سطوح رفلكسهای اولیه یعنی سطوح رفلکسهای نخاع و ساقه مغز تدریجا از بین رفته و جای خو را به رفلكسهای سطوح می دهند.

رفلكس قرینه‌ای تونیك گردن: این رفلكس به صورت زیر قابل آزمون است:

الف)كودك را در وضعیت چهار دست و پا روی زانوی خود قرار می دهیم, در این حالت سر او را به طرف پائین خم می كنیم. اندامهای فوقانی خم و اندام تحتانی صاف می شوند.

ب)كودك را در وضعیت چهار دست و پا روی زانوی خود قرار می دهیم, این بار سر او را بالا می آوریم, اندامهای فوقانی صاف و اندامهای تحتانی خم می شوند.

ادامه مطلب   


نظرات()

HBO یا اكسیژن پر فشار, قرار گرفتن فرد در معرض اكسیژن, با فشار كنترل شده در مدت زمان معین, یعنی معمولا بین 60 تا 90 دقیقه می باشد. HBO عموما برای درمان مواردی مانند سوختگی‌ها, جراحات و زخمهای سخت استفاده می شود. در این موارد افزایش میزان اكسیژن خون بالاتر از 2000 درصد (البته بستگی به میزان عمق آسیب دارد), روند بهبودی را تسهیل می بخشد. این افزایش میزان اكسیژن خون, منجر به افزایش اكسیژن سلولی شده و سوخت و ساز, بهتر انجام می شود.

ادامه مطلب   


نظرات()


بوبت و بوبت (1975), توالی معمول رشد حركتی را در كودكان دچار فلج مغزی اسپاستیك و اَتتوئید شرح دادند, اما راجع به سایر انواع فلج مغزی منابع محدودی موجود است. به نظر می رسد كه برای هر كدام از انواع فلج مغزی یك توالی رشد گفتاری خاص وجود دارد.

الف) فلج مغزی اسپاستیك: كودكان مبتلا به دی پلژی اسپاستیك و آنهایی كه مبتلا به كوادرپلژی اسپاستیك خفیف تا متوسط هستند, نسبتا رشد گفتاری سریعتری دارند. مهارتهای تلفظی این كودكان در كل خب است, اما معمولا به نوعی دیسفونیای ثانویه ناشی از اختلالات تنفس گفتار مبتلا هستند. شدت دیزآرتری و سیستم های درگیر شده در یك فرد, به میزان و وسعت ضایعه مغزی بستگی دارد. كودكانی كه دچار كوادرپلژی اسپاستیك شدید هستند, ممكن است علائم آن را در زیرسیستمهای گفتاری هم نشان دهند. این موضوع به چگونگی توزیع و انتشار ضایعات عصبی حركتی فرد مربوط می شود. با رشد كودك مبتلا به دی پلژی یا كوادرپلژی اسپاستیك, وی مجبور است ساعات زیادی از شبانه روز را در یك وضعیت ثابت و بی تحرك بگذراند. به همین ترتیب كانتراكچرها و بدفورمیهای وی (بالاخص اسكلیوزیس), گسترش می یابند كه همین امر باعث از دست رفتن تواناییهای تولیدی كودك می گردد. تغییراتی كه ممكن است در تولید گفتار چنین افرادی مشاهده شود عموما مربوط به بلندی و شدت صوت, كیفیت صوت و تشدید صوت (یعنی افزایش هایپرنیزالیتی) می شود. این تغییرات, در طول رشد سریع بدن نمایان خواهند شد. بسیاری از محققان بالینی معتقدند مهارتهای گفتاری كودكان اسپاستیك در طول زمان پسرفت خواهد كرد.

ادامه مطلب   


نظرات()

راهنمای تشخیصی برای والدین:

اهداف کاردرمانی شامل بهبود و پیشرفت عملکردهای اندامهای فوقانی و دست در کودکان از طریق بازی و فعالیتهای هدفمند است. روشهای درمانی منظم و تعریف شده ای برای کاردرمانی وجود دارند. اهداف درمانی یکپارچگی حسی Ayres شامل افزایش توانمندی کودک برای سازماندهی و یکپارچگی اطلاعات حسی است. در پاسخ به فیزیک حسی، درک CNS و عملکردهای اجرایی ممکن است پیشرفت کند و توانایی برنامه ریزی حرکتی کودک ممکن است افزایش و بهبود پیدا کند.

ادامه مطلب   


نظرات()

هیدروتراپی یا آب درمانی، استفاده از آب (داغ، سرد، بخار آب یا یخ) برای تسکین و کاهش ناراحتی و افزایش سلامت فیزیکی و جسمی است.

فیزیولوژی آب درمانی

1.  خاصیت بهبود دهندگی و شفا دهندگی آب درمانی براساس اثرات مکانیکی و یا گرمایی آن است.

2.  مکانیسم های فعالیت یا عملکرد پیشنهادی بسیاری برای آب درمانی وجود دارد، که به تکنیک بکارگیری آن بستگی دارد.

3.  واکنش بدن به محرکات سرد و گرم به استفاده طولانی از گرما، فشار وارد شده بوسیله آب و حسی که آب به فرد می دهد بستگی دارد.

4.  تناوب رهایی سرد و گرم برای اصلاح و بهبود جریان گردشی خون که منجر به افزایش عملکرد سیستم ایمنی و بهبود هاضمه می گردد پیشنهاد می شود.

ادامه مطلب   


نظرات()

شنوایی برای رشد کامل مهارتهای زبانی کودک لازم است. از آنجا که 5تا 15درصد از کودکان cp آسیب شنوایی دارند شنوایی آنها باید در سنین خیلی پائین و به صورت دائم ارزیابی شود. تصور کنید که شما از یک طرف محدودیت حرکتی داشته باشید و از طرف دیگر صدای اطرافیانتان را نیز نشنوید این وضعیت برای کودک خیلی سخت و ناراحت کننده است و رشد ذهنی او را به تأخیر می اندازد بچه های cp ممکن است2نوع آسیب شنوایی داشته باشند حسی- عصبی یا انتقالی .

ادامه مطلب   


نظرات()
نوع مطلب: فلج مغزی ،

هیدروسفالی یک سندرم یا نشانه ای از اختلال در دینامیک های مایع مغزی نخاعی است که ممکن است در اثر عوامل مختلف ایجاد شود. ام آر آی و سی تی اسکن ٬ اطلاعات ارزشمندی را درباره ی پاتوفیزیولوژی هیدروسفالی می دهند. اگرچه تشخیص این اختلال دوران جنینی بر شیوع نقائص عصبی در بدو تولد تاثیر می گذارد اما هیدروسفالی مادزادی 3 نوزاد از هر 1000 تولد زنده را گرفتار می کند. علل هیدروسفالی ممکن است مادرزادی(میلومننگوسل ٬ تنگی مجرا) یا اکتسابی(خونریزی داخل بطن های مغز ٬ تومور ٬ عفونت مایع مغزی نخاعی یا ضربه ی سر) باشد.

ادامه مطلب   


نظرات()
  • سایر صفحات:
  • 1
  • 2
  •   

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic