مغز انسان یک توده خاکستری مایل به صورتی شامل شبکه عصبی ودارای 10 میلیاررد سلول عصبی است که نرون نامیده میشود. سلول های گلیال به عنوان سیستم حمایت کننده مغز عمل می کند همچنین حاوی رگ های خونی و اندامک های ترشحی می باشد .مغز به عنوان سیستم کنترل مرکزی برای حرکت خواب گرسنگی و تشنگی عمل می کند . تمام عملکرد های مغز برای زنده ماندن ضروری هستند . احساسات توسط مغز کنتل می شود احساساتی همچون عصبانیت ترس لذت بردن عشق شادی در درون مغز قرار دارند. بعلاوه مغز محل تفسیر بسیاری از سیگنالها که از محیط دریافت میشوند . مغز به سه قسمت عمده تقسیم میشود : مغز پیشین ، مغز میانی ، مغز عقبی

ادامه مطلب   


نظرات()

مغز میانی ٬ بخش فوقانی ساقه ی مغزی است و مغز قدامی را به مغز خلفی متصل می کند و حاوی مجرایی به نام مجرای مغزی سیلویوس می باشد که بطن های سوم و چهارم مغز را به هم متصل می کند. طول و عرض مغز میانی حدود یک اینچ می باشد.
مغز میانی ٬ قسمتی از مغز است که در بالای پل مغزی(pons) قرار دارد. مغز میانی از طرف بالا با مغز  جلویی(forebrain) و از طرف پایین با پل مغزی مجاور می باشد. طول و عرض مغز میانی حدود 2.5 سانتیمتر است ٬ مجرای مرکزی مغز میانی را مجرای مغزی(cerebral aqueduct) می نامند. مغز میانی دارای یک سطح جلویی ٬ یک سطح عقبی و دو سطح طرفی می باشد.

ادامه مطلب   


نظرات()

مخچه عریض ترین قسمت مغز عقبی(hind brain) است که در حفره ی جمجمه ای عقبی(posterior cranial fossa) قرار دارد.
مخچه از نظر لغوی کلمه ای لاتین بوده و به معنی مغز کوچک می باشد. مخچه بزرگترین بخش مغز خلفی بوده و در حفره ی مغزی خلفی یعنی در عقب بصل النخاع و پل مغزی و در زیر چادر مخچه ای قرار می گیرد. مخچه مسئول هماهنگ کردن حرکات ارادی بدن می باشد. در بخش قدامی ٬ مخچه در مجاورت با بطن چهارم مغزی ٬ پل مغزی و بصل النخاع قرار گرفته و در ناحیه ی خلفی تحتانی در مجاورت با بخش صدفی استخوان پس سری و در ناحیه ی فوقانی در مجاورت با چادر مخچه ای قرار دارد.
مخچه ظاهری شبیه تخم مرغ داشته و دچار مقداری تغییر شکل شده است ٬ بدین معنی که از بالا به پایین پهن شده و در خط وسط فشرده شده و از طرفی به طرف دیگر کشیده شده است. مخچه وزنی معادل با 150 گرم دارد(مردان بزرگسال). در بالغین وزن مخچه یک هشتم و در اطفال یک بیستم وزن مغز را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب   


نظرات()

پل مغزی(pons) قسمتی از مغز است که از طرف بالا با مغز میانی(midbrain) و از طرف پایین با بصل النخاع (medulla oblongata) و از طرف جلو با ناودان بازیلار ٬ dorsum sella و از طرف عقب با مخچه مجاور می باشد

ادامه مطلب   


نظرات()

هیپوتالاموس را به سه ناحیه تقسیم می‌کنند.
ناحیه کنار بطنی: ناحیه کنار بطنی نازک است و کناره بطن سوم را تشکیل می‌دهد.
ناحیه میانی: در ناحیه میانی تعدادی هسته به ترتیب از جلو به پشت قرار دارند. از بخش شکمی میانی هیپوتالاموس ، ساقه هیپوفیز منشا می‌گیرد.
ناحیه جلویی: ناحیه جلویی ساقه هیپوفیز موسوم به برجستگی میانی است که جایگاه ختم پاره‌ای از نورونهای هیپوتالاموسی است. این نورونها ، مواد هورمونی خود را به داخل برجستگی میانی ترشح می‌کنند که توسط سیستم رگی باب هیپوتالاموس- هیپوفیز جذب جذب و به داخل هیپوفیز قدامی برده می‌شوند. در هیپوتالاموس جانبی نواحی هسته‌ای وجود ندارد و نورونهای پراکنده این ناحیه به سوی سیستم لیمبیک و همچنین پایک مغزی روانه می‌گردند.

ادامه مطلب   


نظرات()

مغز از قسمتهای زیر درست شده است :

1- نیم کره های مغز

2- تالاموس و گره های عصبی قاعده ای

3- مغز میانی

4- پل دماغی

5- بصل النخاع

6- مخچه

 


نیم كره های مغز

نیم كره های مغز دو عدد بوده كه از نظر نردبان تكاملی جدیدترین قسمت مغز می باشند . آنها هدیه اصلی خداوند به انسان بوده و تكامل آن از پستانداران از حدود پنجاه میلیون سال پیش شروع شده و در انسان نماهائی مانند « استرالوپیتكوس» به اوج خود رسید (2 میلیون سال پیش ) .

اختصاص ترین صفت تكاملی ازدیاد تعداد یاخته های عصبی بوده كه پیشرفت شایان آن را در « هموهابیلیس» و « همواركتوس » می توان مشاهده كرد .دوران طلائی بزرگ شدن مغز در « نئاندرتال » « و هموساپینس» (حدود یكصد هزارسال پیش ) آغاز و به انسان ختم می شود .

 

بدون نیمكره های مخ ، انسان جاندار بی شعوری بیش نیست . تكوین شعور انسان عبارت بوده است از ازدیاد یاخته ها ( نتیجتاً اضافه شدن وزن مغز ) و ارتباطات آنها با یكدیگر برای بهتر شدن قدرت پردازش اطلاعات محیطی و درونی . در « مرگ مغزی » این قدرت از بین میرود چون كل ساختار مغز مضمحل می شود . در درون نیمكره ها حفره هایی پر از مایع نخاعی و جود دارند كه بطن ها نامیده می شوند . دو نیمكره توسط جسم پینه ای به هم متصل می باشند كه در حقیقت ارتباط اصلی نرونهای دو نیمكره با هم می باشند . قسمت های مختلف تشكیل دهندة نیمكره ها شامل قسمت های زیر است :

ادامه مطلب   


نظرات()

زوج یکم : عصب بویایی (olfactory nerve)

عصب بویایی در حقیقت استطاله ی ضخیم شده ای از بافت مغز می باشد که بصورت دو پیاز بویایی در کف لب پیشانی قرار گرفته است . بمنظور معاینه این زوج مغزی از مواد معطر استفاده می شود.

 

روش معاینه ی عصب بویایی

از بیمار خواسته می شود چشمان خود را ببندد، سپس یک سوراخ بینی او را گرفته ، ماده ی معطر را جلوی سوراخ دیگز قرار می دهیم و از او سوال می کنیم بویی درک می کند یا نه و همین کار را با سوراخ دیگر انجام می دهیم.

اگر بویایی به طور کامل از بین رفته باشد ، آنوسمی نامیده می شود که پس از ضربه های مغزی و تومور لب پیشانی شایع تر است.

 

ادامه مطلب   


نظرات()

پرده های مغز یا مننژها  پوشش های اطراف مغز و نخاع هستند كه سیستم عصبی مركزی را درون جمجمه و كانال  مهره ها  احاطه كرده اند و به سه لایه سخت شامه ،  عنكبوتیه  و نرم شامه  تقسیم میشوند.

ادامه مطلب   


نظرات()

از رهگذر مجاورت  پرده های مغز با یكدیگر و سایر نسوج فضاهایی   تحت  عنوان فضاهای  شامه ای پدید می آید كه بعضی از آنها حقیقی و برخی مجازی هستند.  از جمله این فضاها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

ادامه مطلب   


نظرات()

شریان‌های  مننژیال آندسته از انشعابات شریانی هستند كه پس از ورود به جمجمه در سخت شامه منتشر می شوند و تغذیه مننژ را بر عهده می گیرند كه به ترتیب ذیل می توان از آنها نام برد.
• -   شریان  مننژیال قدامی   (Anterior meningeal a.)    كه در هر طرف از شراین  اتموئیدال قدامی  (مربوط به  شریان افتالمیك)  منشعب شده  و در مننژ  حفره جمجمه ای قدامی انتشار می یابد.

ادامه مطلب   


نظرات()

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات