دوزبانگی[1] اغلب برای کودکان SLI [2] یک انتخاب رشدی نامناسب تلقی می شود ؛ چون – طبق باور همگانی – ظرفیت محدود این کودکان برای زبان با یادگیری دو نظام زبانی[3] با مشکل مواجه می شود . با وجود این ، آزمایشهای تجربی کافی روی موضوع SLI در کودکان دوزبانه جهت حمایت یا رد این باور و تمرینات حرفه ای که بر روی آن بنا نهاده شده اند ، صورت نگرفته است . از سوی دیگر ، دو مبحث مخالف راجع به ماهیت SLI وجود دارد که برای پیامد کودکان دوزبانه SLI ، پیش بینی های متفاوتی دارند. یکسری از این پیش بینی ها با باورعمومی سازگارند. این مقاله کمک می کند به متوجه شدن هر دو ارتباطات بالینی و بحث تئوری با شواهد و مدارک از دو نظریه که اکتساب مورفولوژیِ[4] کودکان دوزبانه انگلیسی- فرانسوی مبتلا به SLI را مورد مطالعه قرار داده اند و آنها را با کودکان تک زبانه انگلیسی و فرانسوی مبتلا به SLI مقایسه کرده اند.

ادامه مطلب   


نظرات()

امروزه شرایط بالینی موجود در تولدهای زودرس و ضربات هنگام تولد شایع ترین علل ناشنوایی - نابینایی مادرزادند. ممكن است بیماری های ژنتیكی مادریاعفونت های دوران بارداری منجربه تولد زودرس نوزاد شوند. همچنین عفونت های شدید دوران كودكی ممكن است سبب ایجاد صدماتی در مغز گردند و مشكلاتی نظیر ناشنوا نابینایی مادرزاد ایجاد كنند. این كودكان غالبا" دچار ناتوانی هائی در دیگر زمینه ها نیز نظیر اختلالات یادگیری ، صرع ، اختلال خوردن و اشكالات حركتی و ناتوانی های فیزیكی شدید هستند. كودكان ناشنوا - نابینا باید هرچه زودتر تحریكات حسی و كمكهای تخصصی مناسب دریافت كنند . در غیر این صورت تجربه انزوای شدید سبب می شود مشكلات بیشتری در برقراری ارتباط و رشد مهارتهای یادگیری آنها ایجاد شود.

ادامه مطلب   


نظرات()

آخرین بخش از ارزیابی کودکان عقب مانده ذهنی ارزیابی توجه و تمرکز کودک میباشد که زیربخشهای دقت، حافظه بینایی و حافظه شنیداری را شامل میشود.

اهمیت این بخش در ارزیابی ناشی ازاهمیت حافظه در یادگیری و افزایش شناخت، درک محیط پیرامون میباشد. همه یادگیریها نشانه از حافظه دارد، در نبود حافظه و با وجود کمبود و نقص در میزان و کفایت حافظه یادگیری صورت نمیگیرد، تجربه ها به فراموشی سپرده میشوند و دوره های مختلف زندگی حتی روزها و لحظهها به هم پیوندی نخواهد داشت، مکالمه حتی در پایینترین سطح آن (کلمه)، یا در پیشرفتهترین سطحش یعنی ایجاد ارتباط ازطریق به واژه کشیدن اندیشهها ... همه در سایه حافظه صورت میپذیرند.

حافظه دارای سه مرحله رمزگردانی یا به حافظه سپردن، نگهداری مفاهیم در حافظه و بازیابی یا فراخوانی از ذهن میباشد. در مبحث ما برای برقراری مرحله اول یا مرحله رمز برگردانی، ابتدا میبایست شناخت و درکی نسبت به آن مفهوم خاص وجود داشته باشد و به عبارت دیگر میباید مفهوم و معنی خاص به یک پدیده بینایی یا شنیداری ... منطبق شده یا اضافه گرددد به همیت دلیل در ارزیابی و درمان موارد مورد استفاده ضروری است در حیطه شناخت و درک کودک باشند و به حافظه او سپرده شده باشند تا وی عکس العمل مناسب، درخواست شده را انجام دهد.برای مثال او باید واژه(دست) را شناخته و به حافظهاش سپرده باشد تا زمانی که در معرض دستور (دستت را نشان بده) قرار گرفت، بتواند،واکنش لازم را بروز دهد.

ادامه مطلب   


نظرات()

رشد کاربردشناسی زبان بستگی دارد به رشد توانائیهای ارتباطی. نوزادان ابتدا رفتارهایی را تولید می کنند (مانند گریه) که تاثیرات ارتباطی دارد اما تا 10-9 ماهگی که در کنشهای ارادی واقعی ارتباطی درگیر می شوند، این ارتباط کامل نیست. که ابتدا از ایما و اشاره شروع شده و در نهایت به جمله و گفتار پیوسته می رسند و در سال سوم بیشتر کودکان می توانند جملاتی را درک و تولید کنند که از طریق آنها می توانند انواع مقاصد ارتباطی را بیان کنند و شروع به درگیر شدن در گفتمانهای گسترده می کنند.

برای بررسی بهتر رشد توانائیهای کودکان در بکارگیری و فهم مقاصد ارتباطی مختلف، رشد کودکان را از منظر زبانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می دهیم. زبانشناسی اجتماعی به  رشد کودک به عنوان جز اجتماعی کاربرد زبان گفته می شود که از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

ادامه مطلب   


نظرات()

 

فراگیری واژگان یک مؤلفه پیچیده و اصلی از رشد زبانی کودک در مراحل اولیه زبان آموزی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان 36-18 ماهه طبیعی بود تا از طریق نتایج آن اطلاعاتی در مورد معیارهای اولیه رشد خزانه واژگان بیانی به دست آید.

ادامه مطلب   


نظرات()

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات دست

نحوه اجرا: برای اجراای این برنامه ابتدا کودک باید بتواند با مداد بین خطوط موازی حرکت کند بعد از یادگیری این مرحله حرکت با مداد و از بین خطوط مارپیچ یا شکسته به او آموزش داده می شود اگر کودک در این مرحله توانست بدون هیچ خطایی دو شکل را با خط به هم متصل کند وارد مرحله ماز ساده می شویم در برنامه یک ماز بدون مانع برای کودک رسم می کنیم و کودک باید بتواند با مداد از این موانع و بدون برخورد با دیواره ها عبور کند.

ادامه مطلب   


نظرات()

سندرم های متابولیک : اختلالات متابولیک بر انتقال مواد شیمیایی و انرژی در سلول های زنده اثر می گذارد.هر اختلالی که بر متابولیسم مغز اثر بگذارد، خصوصا اگر در ابتدای زندگی باشد، بر رشد عملکرد های مغزی نظیر زبان نیز تاثیر می گذارد . خوشبختانه تعدادیاز نقایص مادرزادی متابولیسم چنانچه زود تشخیص داده شوند قابل درمان می باشند.

ادامه مطلب   


نظرات()

ادراك بینایی یكی از مراحل رشد و تكامل زبان است. بینایی پدیده ای پیچیده است كه توجه متخصصان رشد بینایی را به خود معطوف داشته است. به هر حال قلمروهای زیادی وجود دارد كه ما درمانگران می توانیم روی آنها كار كنیم و در ارتباط و هماهنگ با یك بینایی سنج به منظور شناخت نیازهای كودك اقدام نماییم.

قبل از هر اقدام در این زمینه ضروری است كه تفاوت دید و بینایی را بشناسیم. بینایی عبارت است از: توانایی دیدن. بینایی پاسخ چشمها به نوری است كه به درون آن تابیده می شود و بنابراین فرایندی است فیزیولوژیك. در حالیكه دید در نتیجه ی توانایی كودك در تفسیر و فهم و معنی بخشیدن اطلاعاتی است كه از طریق چشمها دریافت می كند.

 

ادامه مطلب   


نظرات()

همه اطلاعاتی كه ما از جهان پیرامون خود دریافت می‌كنیم به وسیله حواس ما به دست می آید.یكپارچگی حسی به مراحل نورولوژیكی ادراك و سازماندهی حواس توسط سیستمهای حسی اطلاق میشود .برای این كه اطلاعات حسی معنا دار و قابل استفاده باشد، باید در سیستم عصبی متمركز شده تنظیم و سازماندهی شود. ما معمولا" دروندادهای حسی فراوانی از محیط و افراد پیرامون خود دریافت می‌كنیم و بقا، سلامت و توانایی یادگیری ما به اطلاعات دریافتی و یكپارچگی حسی این اطلاعات بستگی دارد . یكپارچگی حسی كارآمد برای رشد و توسعه خود تنظیمی مناسب ، رشد مهارتهای اجتماعی ،یادگیری حركات بدنی ماهرانه و افزایش قدرت یادگیری ضروری است.

ادامه مطلب   


نظرات()

مقدمه:
در این دوره از زمان کسی نمی تواند اهمیت زبان را ناجیز بشمارد. درحقیقت ما از طریق رادیو، تلویزیون، بلندگوهای اماکن عمومی، و غیره با گفتار احاطه شده ایم. گفتار در همه جا مورد استفاده است.
بنابر این جای تعجب نیست که والدین این همه بر وضعیت گفتار کودکانشان تاکید دارند و به همین دلیل است که کوچکترین تاخیری در گفتار موجب نگرانی شدید والدین می شود.

پس کودکانی که مشکل گفتاری دارند احتیاج به کمکهای اضافه تر و سریعتری دارند.
همه ی بچه ها بالاخره یک زمانی باید صحبت کردن را بیاموزند و بهترین موقع زمانی است که طفل هنوز روی زانوهای مادرش می نشیند. مادر اولین معلم کودک است.

 

ادامه مطلب   


نظرات()
  • سایر صفحات:
  • 1
  • 2
  •   

بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

رسول علیدوستی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات